آموزش

بعد از کشیدن دندان چه اتفاقی می افتد؟

بدنبال کشیدن دندان و خارج شدن ریشه های دندان از استخوان فک تحلیل استخوان آغاز گشته و در سال اول بخصوص در شش ماه اول شدت می یابد تا جایی که گاه درمان بازسازی استخوان ، درمان های پروتزی و نیز درمان های ایمپلنت را با چالش های جدی روبرو…

بازسازی استخوان کنار دندان در همه سنین جواب می دهد؟

محدودیت سنی برای درمانهای بازسازی کننده استخوان وجود ندارد . اما بدیهی است انجام چنین اقدامات درمانی در مراحل تخریب اولیه نتایج قابل پیش بینی تری را به همراه خواهد داشت . به عبارتی سن ضایعه مهمتر از سن بیمار است.

چرا ایمپلنت ؟

ایمپلنت های دندانی برای جایگزینی یک یا چند دندان از دست رفته می باشد که به صورت روکش تک دندان و یا چند دندان و حتی پایه ای برای دست دندان متحرک (دنچر کامل یا پارسیل)عمل می کند . هدف از کاربرد ایمپلنت های دندانی پیشگیری از تحلیل پیشرونده استخوان…

استئواینتگریشن چیست؟

پس از قرارگیری ایمپلنت در استخوان فک، استخوان بر روی آن رشد کرده و به ایمپلنت متصل می شود. به فرایند اتصال استخوان به ایمپلنت ، استئواینتگریشن می گویند .در صورتیکه ارتباط استخوان با ایمپلنت به شکل مستقیم و کامل برقرار نشود، ایمپلنت در داخل استخوان لق می شود و…

ایمپلنت دندانی چیست؟

ایمپلنت دندانی یک پیچ ساده معمولاً از جنس تیتانیوم است که برای جایگزینی دندان های از دست رفته بکار می رود . بدنه ایمپلنت داخل استخوان فک قرار می گیرد تا با ساخت روکشی روی آن ، دندان از دست رفته جایگزین شود.