مقالات

استئواینتگریشن چیست؟

پس از قرارگیری ایمپلنت در استخوان فک، استخوان بر روی آن رشد کرده و به ایمپلنت متصل می شود. به فرایند اتصال استخوان به ایمپلنت ، استئواینتگریشن می گویند .در صورتیکه ارتباط استخوان با ایمپلنت به شکل مستقیم و کامل برقرار نشود، ایمپلنت در داخل استخوان لق می شود و…

ایمپلنت دندانی چیست؟

ایمپلنت دندانی یک پیچ ساده معمولاً از جنس تیتانیوم است که برای جایگزینی دندان های از دست رفته بکار می رود . بدنه ایمپلنت داخل استخوان فک قرار می گیرد تا با ساخت روکشی روی آن ، دندان از دست رفته جایگزین شود.

چه مدت پس از کشیدن دندان می توان ایمپلنت گذاشت ؟

حدود هشت هفته پس از کشیدن دندان می توان ایمپلنت را در استخوان قرارداد . در این مدت تحلیل استخوان – به شرط سالم بودن استخوان اطراف دندان کشیده شده – چندان زیاد نمی باشد . از سویی دیگر ، استخوان در حال ترمیم و بازسازی است که می توان…

1 2 3 4 5 6