مقالات

استفاده از پودر استخوان و غشاء در کنار دندان چه فایده ای دارد؟

استخوان از دست رفته و یا تضعیف شده نمی تواند به خوبی از دندان حمایت کند . در مواردی که به هر دلیل (همچون بیماری های التهابی لثه و تحلیل بافت سخت پشتیبان)استخوان و بافتهای اطراف دندان تضعیف و یا از بین رفته باشد باید با بهره گیری از مواد…

آیا استخوان تحلیل رفته اطراف دندان را می توان باز سازی کرد؟

در بسیاری از موارد بله و در برخی شرایط خیر. میزان ، وسعت و شکل استخوان از دست رفته ،روش ، تکنیک و تجربه دندانپزشک در کنار نوع پودر استخوان و غشاء مورد استفاده از یک سو،و مراقبت های پس از درمان توسط درمان شونده از سوی دیگر در ترمیم…

بازسازی پریودنتال(Periodontal Regeneration) چیست؟

بر اثر عفونتهای لثه ای و تخریب بافتهای نگهدارنده دندان ، التهاب لثه به صورت عفونت پریودنتال یا پریودنتیت در می آید. التهاب لثه را می توان با روشهای غیر جراحی مانند جرم گیری و کورتاژ بر طرف نمود . نتیجه بالینی این درمان ها ، کاهش خونریزی از لثه…

1 2 3 4 5 6