مقالات

Mucoderm

این غشاء از پوست حیوان برگرفته شده است که طی فرایند مختلف کلیه ی اجزای پوست که خاصیت آنتیژنیک دارند و باعث پاسخ ایمنی می شوند از آن حذف می گردد،در طی این فرایند هیچ گونه آسیبی به ساختار سه بعدی کلاژن و الاستین های آن وارد نمی شود،این غشاء باعث بازسازی عروق و یکپارچگی سریع بافت نرم می شود revascularization & integration و می تواند به عنوان ماده انتخابی به جای استفاده از پیوند بافت همبند خود بیمار در نظر گرفته شود …

Jason Membrance

غشائی از جنس کلاژن طبیعی که از پریکاردیوم حیوانی تهیه شده است.
این غشاء دارای ساختار طبیعی متخلخل و مرتبط به هم است. این شبکه یک سد مناسب با ماندگاری بالا ایجاد می کند که طی سه تا شش ماه جذب می شود این غشاء دارای ساختار سه بعدی است و به شکل و ساخته شدن سریع عروق جدید و نیز استحکام در جهات مختلف کمک می کند…

Jason Fleece

خنثی و دارای خاصیت هموستاتیکی بسیار بالایی است این ممبرین از PH طبیعی ساخته شده است و پلاکتها بسیار سریع به این غشاء می چسبند و با تولید فاکتورهای انعقادی باعث انعقاد خون می شوند ، این ماده در پیوندهای استخوان از ماده پیوندی، بسیار خوب محافظت می کند و همچنین باعث تشکیل سریع لخته های خونی و پایداری زخم می شود …

1 2 3 4 5 6