پودر استخوان

maxresorb_inject_histo

24 اکتبر: Maxresorb Inject

این ماده ژله ای ترکیب همگون از60%هیدروکسی آپاتیت و40%بتا تری کلسیم فسفات می باشد.
این ماده به علت حالت خمیری شکلی که دارد به راحتی قابل شکل دادن است و به آسانی در داخل ضایعه قرار می گیرد .این خاصیت باعث میشودکه با تمامی استخوان اطراف خود متصل و به طور کامل متناسب و مطابق شکل ضایعه شود…

maxresorb_prod3

24 اکتبر: Maxresorb

داربستی مصنوعی برای جایگزینی استخوان است . این ماده از 60% هیدروکسی آپاتیت و 40% بتا تری کلسیم فسفات ساخته شده است و دارای ماتریکسی متخلخل و مرتبط به هم است.حدود 80% از این تخلخل های درشت در اندازهای بین 200 تا 800 میکرون هستند و این تخلخل های درشت و زیاد باعث افزایش تشکیل استخوان و تسریع مهاجرت سلولهای استخوانی به درون داربست می شود.

collaconemax_prod

24 اکتبر: Collacone Max

فاز کلاژنی ماده،سیگنال های بیولوژیکی جهت التیام ساکت ایجاد می کند و فاز هیدروکسی آپاتیت معدنی آن،سبب ثبات اولیه و جذب کامل ماده با سرعت کنترل شده و آرام می شود. این ماده برای پر کردن حفره ساکت طراحی شده و پیش از استفاده از آن نیازی به آبرسانی مجدد نیست،از این ماده می توان در موارد ایمپلنت گذاری فوری به عنوان یک لایه میانی محافظ و پر کننده سوراخ ساکت استفاده کرد. در صورتی که ایمپلنت گذاری با تاخیر زمانی انجام شود،این ماده می تواند به عنوان یک ماده بازسازی کننده به شکل گیری استخوان جدید کمک کند.