ایمپلنت

14 مه: بعد از کشیدن دندان چه اتفاقی می افتد؟

بدنبال کشیدن دندان و خارج شدن ریشه های دندان از استخوان فک تحلیل استخوان آغاز گشته و در سال اول بخصوص در شش ماه اول شدت می یابد تا جایی که گاه درمان بازسازی استخوان ، درمان های پروتزی و نیز درمان های ایمپلنت را با چالش های جدی روبرو…

14 مه: بازسازی استخوان کنار دندان در همه سنین جواب می دهد؟

محدودیت سنی برای درمانهای بازسازی کننده استخوان وجود ندارد . اما بدیهی است انجام چنین اقدامات درمانی در مراحل تخریب اولیه نتایج قابل پیش بینی تری را به همراه خواهد داشت . به عبارتی سن ضایعه مهمتر از سن بیمار است.

14 مه: چرا ایمپلنت ؟

ایمپلنت های دندانی برای جایگزینی یک یا چند دندان از دست رفته می باشد که به صورت روکش تک دندان و یا چند دندان و حتی پایه ای برای دست دندان متحرک (دنچر کامل یا پارسیل)عمل می کند . هدف از کاربرد ایمپلنت های دندانی پیشگیری از تحلیل پیشرونده استخوان…

14 مه: استئواینتگریشن چیست؟

پس از قرارگیری ایمپلنت در استخوان فک، استخوان بر روی آن رشد کرده و به ایمپلنت متصل می شود. به فرایند اتصال استخوان به ایمپلنت ، استئواینتگریشن می گویند .در صورتیکه ارتباط استخوان با ایمپلنت به شکل مستقیم و کامل برقرار نشود، ایمپلنت در داخل استخوان لق می شود و…

14 مه: ایمپلنت دندانی چیست؟

ایمپلنت دندانی یک پیچ ساده معمولاً از جنس تیتانیوم است که برای جایگزینی دندان های از دست رفته بکار می رود . بدنه ایمپلنت داخل استخوان فک قرار می گیرد تا با ساخت روکشی روی آن ، دندان از دست رفته جایگزین شود.